OgrzewanieKomory chłodnicze i mroźneCzyszczenie i serwis wentylacjiGroty śnieżne

Ogrzewanie - pompa ciepła

Drukuj

Pompa ciepła jest to urządzenie grzewczo - klimatyzacyjne. Spełnia funkcję podobną do pieca, kotła gazowego, olejowego lub grzejnika elektrycznego z możliwością działania odwróconego.

Zimą możemy do mieszkania dostarczać energię, a latem odprowadzać, akumulując jej nadmiar np. w gruncie. Pompy ciepła są całkowicie ekologiczne, nie wydzielają żadnych substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Przy aktualnych cenach paliw, instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne oparte na pompach ciepła stają się konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. Energia, która magazynowana jest przez nasze otoczenie nigdy nie podrożeje. Dostępna jest pod względem ilości bez ograniczeń, w przeciwieństwie do paliw naturalnych, które są już na wyczerpaniu i należało by je eliminować. W każdym procesie spalania wydzielany jest dwutlenek siarki, sadza oraz inne szkodliwe substancje zatruwające wodę, powietrze i glebę. Systemy grzewcze z wykorzystaniem pomp ciepła są ciche, czyste, nie wydzielają zapachów, żadnych sadz ani spalin.

 

Pompy ciepła przemieniają ciepło o niskiej temperaturze (nawet w zimie przy temperaturach poniżej 0°C) w ciepło o wysokiej temperaturze. Odbywa się to w zamkniętym procesie obiegowym, poprzez stałą zmianę stanu fizycznego czynnika roboczego (parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie). W ten sam sposób np. lodówka pozbywa sie ciepła ze swego wnętrza i oddaje je później na zewnątrz.

 

Instalacja grzewcza z pompami ciepła składa się z dolnego żródła ciepła, pompy ciepła oraz górnego żródła ciepła.

Przewaga pompy ciepła nad tradycyjnym podgrzewaczem wody.

Przy ogrzewaniu wody przy użyciu pompy ciepła zużywa się minimum 3,5 razy mniej energii niż przy grzaniu grzałką elektryczną. Oznacza to, że każda 1kWh energii elektrycznej pobranej z sieci daje nam 3,5kWh energii oddanej wodzie w postaci ciepła. Brakujące 2,5kWh energii cieplnej pompa pozyskuje z energii zawartej w powietrzu, które schładza. Dodatkowym efektem pompy ciepła jest wysuszenie pomieszczenia, w którym jest ona eksploatowana. Ma to szczególne znaczenie gdy pompa pracuje w pomieszczeniach piwnicznych lub spiżarniach. Jest to więc urządzenie wysoko cenione na rynku z punktu widzenia ekologii i oszczędności energii.

Pompy ciepła

Systemy solarne